تلفن پشتیبانی : 09127307753

چسب کینزیولوژی

شبکه فهرست

نمایش یک نتیجه

50,000 تومان

چسب کینزیولوژی

چسب کینزیولوژی

موارد استفاده :

قسمت هایی از بدن که از این چسب می توان استفاده کرد،عبارتند از؛ زانوها،شانه ها،ساق قدامی(جلوی ساق)،آرنج و مچ ها و به طور کل بر رو یا اطراف مفاصل،ماهیچه یا تاندون آسیب دیده یا هرجایی که بدن موی کمتری داشته باشد و بتواند بچسبد.